Biz Kimiz?

Anadolu Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (ASGAM) küresel, bölgesel ve bölge altı seviyede yaşanan sorunları tarihsel boyutu ile ele almayı hedeflemektedir.

Güvenlik, uluslararası ilişkiler, dış politika, bölge ve strateji alanlarında bilimsel çalışmalar sunmayı amaçlayan ASGAM, sorunların anlaşılması ve çözüm geliştirilmesine akademik katkılar sunmayı misyon edinmektedir. ASGAM, ağırlıklı olarak güvenlik ve strateji çalışmalarına yoğunlaşmaktadır. Bilimsel, akademik ve saha araştırmalarını kapsayan yayınların yanı sıra, atölye çalışmaları, podcast yayınları yapacak olan ASGAM, uluslararası standartlara uygun ve tarafsız bir biçimde geniş kesimlere hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan kriz ve çatışmaları objektif bakış açısı ile ele alacak olan ASGAM, bu sorunların çözümüne katkı sunmayı misyon edinen bir geleneğin sürdürülmesi için çaba gösterecektir. Kurumumuz, farklı medeniyetleri birleştiren ilim yolculuğunun ana merkezlerinden biri olan Anadolu’nun yükselişini merkeze alan çalışmalara yoğunlaşmaktadır.

Güvenlik
Politika
Strateji
Bilim